Päihdekuntoutus

Mäkikatu 11, 1.krs.,
70110 Kuopio

sydan2_copy.jpgKuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutusohjelmaa, jossa ympärivuorokautinen laitoskuntoutusjakso liitetään kiinteäksi osaksi avohoidossa toteutettavaa kokonaiskuntoutumista. Kuntoutus on ympärivuorokautista avohoitoa tukevaa kuntoutumista.
Kuntoutuksen kesto on 28 vrk, joka voidaan suunnitella useampaan vähintään viikon mittaiseen jaksoon. Kuntoutusjaksojen välille suunnitellaan yhteistyössä kuntoutujan ja lähettävän tahon työntekijän kanssa kuntoutujan tarpeita vastaava avohoito joko oman kunnan työntekijän luona ja/tai vertaistukiryhmässä.
Seuraavan kuntoutusjakson ajankohta sovitaan yksilöllisesti ennen kuntoutujan kotiutumista.
Kuntoutushaastatteluajan varaamiseksi voi olla suoraan yhteydessä kuntoutussuunnittelijaan, lähetettä ei tarvita.Kuntoutuksen tarkoituksena on:

  • raittiuden tukeminen osana kokonaiskuntoutumista
  • muutosprosessiin motivoituminen ja sitoutuminen
  • yksilöllisen kuntoutussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntoutujan kanssa
  • jatkohoidon suunnittelu yhdessä kuntoutujan ja avohoidon kanssa

Kuntoutuksen aikana käsitellään päihdeongelmaan liittyviä keskeisiä asioita:

  • riippuvuutta ja retkahdusta
  • päihteiden aiheuttamia haittoja
  • itsetuntoa ja voimavaroja
  • tunteita
  • arjen hallintaa, mitä päihteiden käytön tilalle?

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena enintään 10-hengen ryhmissä. Kuntoutujilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin vertaistukiryhmiin ja muuhun raittiutta tukevaan toimintaan kuntoutuksen aikana.

Kuntoutusjaksolle voi tulla joko kunnan maksusitoumuksella tai kuntoutuja voi maksaa hoidon kokonaan itse.
Kuopiolaiset eivät tarvitse maksusitoumusta.

Hoitopäivän kokonaishinta on 205 euroa, josta asiakasmaksu osuus kuopiolaisilla on 49,60 €.
Maksusitoumuksen antaneella kunnalla on mahdollisuus periä kuntoutujalta maksuasetuksen mukainen asiakasmaksu. Kuntoutuja on oikeutettu tietyin edellytyksin KELA:n myöntämään kuntoutusrahaan. Kuntoutusrahahakemus tehdään kuntoutusjakson aikana.


Yhteydenotot kuntoutussuunnittelija
puh. 044 718 3674